CCG xuất khẩu đá sang Bangladesh

Cập nhật: 25/09/2017
Lượt xem: 0

Ngay sau khi CCG ký kết Hợp đồng xuất khẩu đá xây dựng với 04 doanh nghiệp Bangladesh, ngày 20/9/2017 CCG đã thực hiện xong thủ tục bốc hàng lên tàu để xuất lô hàng đầu tiên sang thị trường Bangladesh. Đây là lô hàng có ý nghĩa rất lớn với CCG, mở ra nhiều cơ hội to lớn để CCG xâm nhập vào các thị trường Nam Á

Có thể bạn quan tâm